Bild
Du måste vara inloggad för komma åt denna sida!

 

Kontaktuppgifter

Redaktör maj-augusti 2017:

Jenny Blomqvist
Tfn: 09 6958 1396, 040 749 3760

jenny.blomqvist@fnb.fi

redaktion(at)svenskpresstjanst.fi

Språkstöd:

Minna Levälahti
minna.levalahti@yle.fi

Charlotta Svenskberg
charlotta.svenskberg@ksfmedia.fi

Postadresser:

SPT (FNB), PB 550, 00101 H:fors (Malmg. 16)

SPT (Vbl), PB 167, 65101 Vasa (Sandög. 20)